منطقه آزاد لوتوس
مناطق آزاد ایران در رویداد نمایشگاهی مسکو 20 مهر 1402

مناطق آزاد ایران در رویداد نمایشگاهی مسکو

هیئت اقتصادی منطقه آزاد انزلی به ریاست اکبر نیازی سرپرست این سازمان به نمایندگی از مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران وارد مسکو شدند.