منطقه آزاد انزلی،مهدی کاظمیان،حوزه اوراسیا
اجرای سیاست های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در توسعه روابط با اوراسیا 28 آذر 1401
کاظمیان خبر داد؛ حضور هیأت تجاری روسیه در منطقه آزاد انزلی

اجرای سیاست های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در توسعه روابط با اوراسیا

۸ ه گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان با اشاره به حضور یک گروه از هیأت بزرگ سرمایه گذاری روسیه در منطقه آزاد انزلی، از حضور تعدادی از اعضای این گروه در راستای اجرای سیاست های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در توسعه روابط با کشورهای […]