منطقه آزاد انزلی،علی اوسط اکبری مقدم،هوشمند سازی گمرکات
21 دی 1400
در نشست مشترک ناظر گمرکات گیلان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بررسی شد:

هوشمندسازی گمرکات وافزایش خدمات به تجار و بازرگانان در منطقه آزاد انزلی

۶ به گزارش تکتم نیوز، مهندس ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر گمرکات گیلان با مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار و در خصوص افزایش همکاری های دو سویه تبادل نظر کردند. در این نشست که معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند مصوبات جلسات مشترک بررسی و […]