منتخبین رشت
مطالبه ششصد میلیاردی شهرداری رشت 14 اسفند 1402
شهردار رشت:

مطالبه ششصد میلیاردی شهرداری رشت

شهردار رشت گفت: شهرداری از دیگر دستگاه ها حدود ششصد میلیارد تومان مطالبه دارد.