مناطق پنج گانه رشت
بهره برداری از پل مکانیزه عابر پیاده جانبازاران رشت ظرف ۲۰ روز آینده 01 خرداد 1403
شهردار رشت در جلسه علنی شورا مطرح کرد؛

بهره برداری از پل مکانیزه عابر پیاده جانبازاران رشت ظرف ۲۰ روز آینده

شهردار رشت از اتمام مرمت و بازسازی عمارت بلدیه تا پایان سال خبر داد و گفت:همچنبن عملیات روکش آسفالت در مناطق پنج گانه رشت تداوم دارد.

اجرای عملیات روکش آسفالت در مناطق پنج گانه رشت 21 فروردین 1403
با دستور شهردار رشت؛

اجرای عملیات روکش آسفالت در مناطق پنج گانه رشت

با دستور شهردار رشت عملیات روکش آسفالت مناطق پنج گانه رشت توسط سازمان عمران و بازآفرینی در حال اجرا است.