مناطق پنجگانه
سرعت گرفتن پروژه‌های آسفالت شهرداری رشت در دومین ماه سال 04 اردیبهشت 1402
نهضت آسفالت رشت

سرعت گرفتن پروژه‌های آسفالت شهرداری رشت در دومین ماه سال

شهرداری رشت در دومین ماه از سال ۱۴۰۲ آسفالت و زیرسازی معابر سطح شهر را همچنان در اولویت خود قرار داده و تلاش دارد با اجرای سریع‌تراین دست از پروژه‌ها، مناطق پنجگانه را تحت پوشش قرار دهد.