مناطق پنجگانه،تحقق بودجه
جلسه کمیته ویژه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد 08 دی 1401
برگزاری جلسه کمیته ویژه درآمدی مناطق پنج گانه

جلسه کمیته ویژه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد

۹ به گزارش تکتم نیوز_ صبح امروز ۸ دی ۱۴۰۱ جلسه ویژه درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری رشت به ریاست یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت و با حضور معاونین شهردار و مدیران مناطق به منظور تحقق بودجه مناطق و سازمانهای زیر مجموعه شهرداری در ماههای باقیمانده سال برگزار شد