مقام نخست کشور
رهاسازی ۱۹۳ میلیون بچه ماهی در گیلان 15 شهریور 1402

رهاسازی ۱۹۳ میلیون بچه ماهی در گیلان

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به رتبه نخست گیلان در ذخایر ماهیان استخوانی گفت: از ۱۹۳ میلیون بچه ماهیان رهاسازی شده ۲ میلیون ماهیان خاویاری پنج گرمی است که یک میلیون بیشتر از پارسال است.