معاون اول روحانی
دکتر پزشکیان راستگو، صریح و شجاع است و فیلم بازی نمی‌کند 06 تیر 1403
جهانگیری:

دکتر پزشکیان راستگو، صریح و شجاع است و فیلم بازی نمی‌کند

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در حمایت از پزشکیان گفت: دکتر پزشکیان راستگو، صریح و شجاع است