معاونت امور مطبوعاتی
شیوه نامه جدید رتبه بندی روزنامه ها منتشر شد 10 تیر 1402

شیوه نامه جدید رتبه بندی روزنامه ها منتشر شد

شیوه نامه جدید رتبه بندی روزنامه‌های سراسری ، منطقه‌ای و استانی از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد .