مشکلات حاشیه شهر
ضرورت توجه ویژه دستگاه های اجرایی به رفع مشکلات مناطق حاشیه شهر 21 تیر 1402
سرپرست فرمانداری رشت در بازدید از مناطق حاشیه شهر، تاکید کرد؛

ضرورت توجه ویژه دستگاه های اجرایی به رفع مشکلات مناطق حاشیه شهر

سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر ضرورت توجه ویژه دستگاه اجرایی به رفع مشکلات مناطق حاشیه شهر‌، گفت: رفع مشکلات حاشیه شهر، نیازمند همدلی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف است.