مشارکت مردم گیلان
گیلانیان چقدر به داوطلبان ریاست جمهوری رأی دادند؟ 09 تیر 1403

گیلانیان چقدر به داوطلبان ریاست جمهوری رأی دادند؟

به گفته رئیس ستاد انتخابات استان گیلان، میزان مشارکت مردم گیلان در انتخابات ریاست جمهوری ۳۲.۶ است.