مسلم رحمانی،اماکن دولتی،
قطع گاز بیش از ۸۰۰ سازمان و مراکز دولتی و عمومی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف بهینه گاز 10 دی 1401
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛

قطع گاز بیش از ۸۰۰ سازمان و مراکز دولتی و عمومی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف بهینه گاز

از ابتدای اجرای طرح پایش مصرف گاز دستگاه‌های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی کشور با هدف مدیریت انرژی و رعایت الگوی مصرف تاکنون، جریان گاز بیش از ۸۴۰ سازمان و نهاد دولتی و عمومی در پی اخطارهای صادرشده، قطع شده است.