مسابقات عملیاتی- ورزشی
یازدهمین دوره مسابقات امدادگران شرکت گاز استان گیلان برگزار شد 24 تیر 1402

یازدهمین دوره مسابقات امدادگران شرکت گاز استان گیلان برگزار شد

یازدهمین دوره مسابقات عملیاتی - ورزشی امدادگران شرکت گاز استان گیلان با حضور مدیران و کارکنان این شرکت در سالن ورزشی گاز برگزار شد.