مزایای تجارت آزاد
از پیوستن ایران به بریکس آبی برای زندگی و کسب‌وکار مردم گرم نمی‌شود 04 شهریور 1402

از پیوستن ایران به بریکس آبی برای زندگی و کسب‌وکار مردم گرم نمی‌شود

چرا پیوستن به بریکس خوشحالمان نمی‌کند؟ اینکه ظرف مدت زمانی کوتاه به دو پیمان بزرگ «شانگهای» و «بریکس» پیوسته‌ایم جای خوشحالی دارد؛ اما سوال این است که آیا از این پیوستن‌ها، آبی برای زندگی و کسب‌وکارمان گرم می‌شود؟