مردم با فرهنگ و آگاه انزلی
جایگاه و اعتبار جوان های اندیشمند در انتخابات کجاست؟ 04 اسفند 1402
برای مردم شریف و فهیم شهرستان انزلی

جایگاه و اعتبار جوان های اندیشمند در انتخابات کجاست؟

44سال تمام با چشم سر و چشم دل تان کارآیی آقایان را به خوبی ملاحظه کردید و حالا نوبت تنها بانوی اندیشمند و پژوهشگر داوطلب مجلس برای سراسر شهرستان زیبا و دوست داشتنی انزلی است.