مدیر کل تامین اجتماعی گیلان ،افزایش ۱۲ هزار نفری بیمه شده گان
29 آذر 1400
علی حسین نژاد،مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان:

افزایش ۱۲ هزار نفری بیمه شدگان مشاغل آزاد در گیلان

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه تعداد بیمه شدگان گروه مشاغل آزاد تحت پوشش در استان طی بازه یکساله (مهر 99 تا پایان مهر 1400) بیش از 12 هزار نفر افزایش داشته است، گفت: با رشد 16 درصدی در این گروه، تعداد آنها از 75 هزار و 283 نفر به 87 هزار و 329 نفر رسیده است.