مدیر کل بنیاد مسکن استان گیلان،اعطای تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی،
01 دی 1400
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان

اضافه کاری برای پرداخت تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی

حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان : با تشکیل ستاد در ادارات شهرستان ها سرعت کار اعطای تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی افزایش یافته است.