مدیر کل بنادر و دریا نوردی،بخش خصوصی،حمیدرضا آبایی
21 دی 1400
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان خبر داد؛

۵٠ هکتار اراضی بندرانزلی آماده واگذاری به بخش خصوصی است

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفت: بیش از ٥٠ هکتار اراضی بندرانزلی آماده واگذاری به بخش خصوصی است.