مدیریت درمان گیلان
ارتقا کیفیت خدمات درمانی باید در اولویت قرار گیرد 20 اردیبهشت 1402
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان در بازدید از مراکز درمانی تابعه

ارتقا کیفیت خدمات درمانی باید در اولویت قرار گیرد

مدیر درمان تامین اجتماعی به همراه تیمی از کارشناسان خبره درمان روز یکشنبه 17اردیبهشت، به منظور پایش عملکرد و بررسی کیفت خدمات، از مراکزدرمانی تابعه غرب گیلان بازدید نمود.

خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم ارائه گردد. 12 اردیبهشت 1402
دکتر ابراهیمی در اولین جلسه شورای اداری مدیریت درمان استان

خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم ارائه گردد.

در اولین جلسه شورای اداری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در سالجاری دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان خطاب به روسای مراکز درمانی گفت: خدمات درمانی باید بیشتر، بهتر، راحت تر و سریع تر به مردم و بیمه شدگان ارائه گردد.