مدیرکل محیط زیست گیلان ،ساسان کفایی،رفع تصرف پارک ملی بوجاق
15 دی 1400
مدیرکل محیط زیست گیلان خبر داد:

پارک ملی بوجاق گیلان رفع تصرف شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان بیان داشت:سرانجام با اهتمام و پیگیری مجدانه این اداره کل و همراهی مشفقانه دادگستری استان از اراضی حفاظتی پارک ملی خشکی- دریایی بوجاق کیاشهر واقع در شرق گیلان رفع تصرف شد.