مدیرکل راهداری،نیروی انسانی،راهداری زمستانی
15 آبان 1400
فریبرز مرادی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان خبر داد:

مجهزشدن ۶۰ اکیپ راهداری،۵۷ اکیپ عملیاتی در طرح راهداری زمستانی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از آماده‌باش ۵۴۲ نیروی انسانی در قالب ۶۰ اکیپ راهداری، ۵۷ اکیپ عملیاتی و سه اکیپ پشتیبانی در طرح راهداری زمستانی امسال خبر داد: