مدیران مناطق پنجگانه شهری
تسریع در اصلاح ساختاری و افزایش فضای سبز شهر رشت ضروری است 11 شهریور 1402
شهردار رشت در جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران فضای سبز شهری:

تسریع در اصلاح ساختاری و افزایش فضای سبز شهر رشت ضروری است

۴۳ به گزارش تکتم نیوز،، رحیم شوقی،۸ شهریور ۱۴۰۲ در جلسه ارزیابی کیفی پیمانکاران فضای سبز شهری که با حضور بشر دانش معاون خدمات شهری ، مدیران مناطق پنجگانه شهری ،جعفری نیا رئیس سازمان سیما، و فضای سبز و ناظرین فضای سبز برگزار شد با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود فضای سبز شهری اظهار کرد: […]