مدیران شهری در منطقه سه
جلسه شورای مدیران مناطق با حضور شهردار رشت برگزار شد 24 مرداد 1402
با دستور کار بررسی روند اجرای پروژه های عمرانی

جلسه شورای مدیران مناطق با حضور شهردار رشت برگزار شد

جلسه شورای مدیران مناطق با دستور کار بررسی مباحث درآمدی و روند اجرای پروژه‌های عمرانی با حضور شهردار رشت و مدیران مناطق پنجگانه برگزار شد.