مدیران دستگاه های اجرایی
توسعه اقتصاد دریامحور با شیوه های نوین به تقویت اقتصاد ملی بیانجامد 16 دی 1402
استاندار در ستاد اجرایی توسعه اقتصاد دریامحور گیلان تاکید کرد:

توسعه اقتصاد دریامحور با شیوه های نوین به تقویت اقتصاد ملی بیانجامد

استاندار گیلان با بیان اینکه استفاده از صنایع نوین و دانش بنیان ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور است، تاکید کرد: بهره مندی از منابع ارزشمند دریا باید از حالت سنتی خارج شده و با شیوه های نوین به تقویت اقتصاد ملی منتهی شود.