محمد مهدی اسماعیلی،وزیر فرهنگ و ارشاد،گرامیداشت کتاب و کتابخوانی،ناشرین،نویسندگان
24 آبان 1400
وزیر فرهنگی و ارشاد اسلامی در مراسم بزرگداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار»:

مسائل معیشتی و اقتصادی به جز از دریچه حوزه فرهنگ امکان‌پذیر نخواهد بود.

محمد مهدی اسماعیلی در مراسم گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گفت: کتابخانه ها و کتابداران جریان سازان اصلی فرهنگ ما هستند و ما باید تلاش کنیم که از طریق این میزان کتابخانه‌ها و کتابداران به عنوان نیروهای فرهنگی در صف، این نهضت کتاب‌خوانی را محقق کنیم.