محمد عطریانفر
درجبهه اصلاحات از نظر اکثریت تبعیت می کنیم 14 مرداد 1402
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

درجبهه اصلاحات از نظر اکثریت تبعیت می کنیم

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: حزب کارگزاران یک رکن مهم در جبهه اصلاحات است که بخاطر همین هویت مستقل متفاوت از دیگر احزاب همسو است.