محمد رحمتی،مدیر کل اموزش و پرورش گیلان ،
08 دی 1400
به مناسبت 7 دی، سالروز تأسیس نهضت سواد آموزی

دیدار مدیر کل اموزش و پرورش گیلان با کارکنان معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان

محمد رحمتی ،مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: استفاده از ظرفیت دستگاه ها و نهادها در شناسایی افراد بی سواد و ارائه بسته های تشویقی به سوادآموزان از جمله برنامه های حوزه سوادآموزی استان است.