محمد باقر نوبخت
اقدام رسمی نوبخت برای انتقال حوزه انتخابیه به رشت 22 بهمن 1402

اقدام رسمی نوبخت برای انتقال حوزه انتخابیه به رشت

محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه کشور ضمن ثبت سامانه‌ای، برای انتقال حوزه انتخابیه خود از تهران به شهرستان‌های رشت و خمام اقدام کرد.