محمدمهدی علیزاده،کمیسیون ماده ۵
صدور آرای ۲۲۲ پرونده کمیسیون ماده ۵ در گیلان 06 دی 1401
معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان خبر داد؛

صدور آرای ۲۲۲ پرونده کمیسیون ماده ۵ در گیلان

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان گیلان خبر داد: درجلسه کمیسیون ماده ۵ که با محوریت بررسی پرونده های شهرهای رشت ، لاهیجان و آستانه اشرفیه در سالن جلسات اداره کل راه وشهرسازی گیلان برگزار شد، ۲۲۲ مورد از پرونده ها بررسی وبه تصویب رسید.