محدودیت کارت سوخت جایگاه‌ها
دولت عقب‌نشینی کرد؛ سقف سوخت‌گیری برداشته شد 29 مرداد 1402

دولت عقب‌نشینی کرد؛ سقف سوخت‌گیری برداشته شد

با اعلام معاون اول رئیس جمهور سقف سوختگیری و برخی محدودیت‌ها در ۱۵ جایگاه بنزین تهران برداشته شد.