محدودیتهای بودجه ای
حدود ۹۶ درصد سهمیه تعیین شده بخش صنعت جذب شد 09 تیر 1402
معاون امور صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت:

حدود ۹۶ درصد سهمیه تعیین شده بخش صنعت جذب شد

معاون امور صنایع و معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در استان گیلان از محل منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 حدود 214 میلیارد تومان به 17 واحد تولیدی پرداخت شد و حدود 96 درصد سهمیه تعیین شده از محل استانی توسط این سازمان جذب شد.