مجتمع گلخانه ای،تولید محصولات کشاورزی،استاندار گیلان ،انزلی
19 آبان 1400
نماینده عالی دولت در گیلان بازدید از طرح‌های عمرانی و کشاورزی انزلی بیان داشت؛

احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای با هدف استمرار تولید محصولات کشاورزی در تمام طول سال

استاندار گیلان بر ساخت و توسعه مجتمع های گلخانه ای با هدف استمرار تولید محصولات کشاورزی در تمام طول سال و جلوگیری از توقف تولید محصولات در برخی از فصول تاکید کرد.