مجتمع بندری انزلی
برگزاری نشست تخصصی آموزش کار با سامانه مدیریت تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای 19 اردیبهشت 1402
​در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان صورت پذیرفت؛

برگزاری نشست تخصصی آموزش کار با سامانه مدیریت تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای

نشست تخصصی آموزش کار با سامانه مدیریت تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای ​در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان برگزار شد.