مجتمع بندری انزلی،اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان،
12 دی 1400
با حضور معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان؛

نشست CRM در مجتمع بندری انزلی برگزار شد

نشست CRM با حضور معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در مجتمع بندری انزلی برگزار شد.