مجتبی شکوری
بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی سبک به صورت رایگان در گیلان گازسوز شدند 01 مهر 1402

بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی سبک به صورت رایگان در گیلان گازسوز شدند

از زمان اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروها که با شروع تبدیل خودروهای عمومی ( تاکسی و و انت بارها) در استان آغاز گردید تاکنون ، 10 هزار و 561 دستگاه خودرو در گیلان به صورت رایگان و یارانه ای دوگانه سوز شدند

بیش از ۱۰ هزار خودرو در گیلان رایگان گاز سوز شد 09 مرداد 1402

بیش از ۱۰ هزار خودرو در گیلان رایگان گاز سوز شد

از ابتدای اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروهای عمومی ( تاکسی و و انت بارها) ، تا کنون 10هزار و 300 خودرو در گیلان رایگان دوگانه سوز شد .