مجتبی احمدی
مجتبی احمدی، مدیرکل فنی و امور زیربنایی مناطق آزاد کشور شد 11 دی 1401

مجتبی احمدی، مدیرکل فنی و امور زیربنایی مناطق آزاد کشور شد

مهندس مجتبی احمدی از فعالان جهادی، به عنوان مدیر کل شورای عالی مناطق آزاد کشور منصوب شد‌.