ماکان پدرام،استاندار،ازاد راه،معاون عمرانی
15 آبان 1400

بازدید استاندار و مدیر کل راه و شهرسازی گیلان از پروژه باقیمانده آزاد راه قزوین_ رشت

استاندار گیلان به اتفاق معاون هماهنگی امور عمرانی ، مدیرکل راه و شهرسازی و جمعی از مقامات استانی از پروژه باقیمانده آزاد راه قزوین_ رشت بازدید کردنند.