ماهیان خاویاری خزر
رتبه نخست گیلان در تولید بچه ماهی خاویاری در کشور 29 فروردین 1403

رتبه نخست گیلان در تولید بچه ماهی خاویاری در کشور

با هدف احیای ذخایر ماهیان خاویاری خزر، از اواخر اسفند پارسال تاکنون بیش از ۲ میلیون لارو ماهی خاویاری در ۲ مرکز تکثیرماهیان خاویاری استان تولید شده است.