لیست مراکز واکسناسبون ۱۵ ابان
15 آبان 1400

لیست مراکز واکسیناسیون رشت ۱۵ آبان

فهرست 62 پایگاه‌ تجمیعی و موردی واکسیناسیون کرونا شهرستان رشت برای روز شنبه (15 آبان ۱۴۰۰) اعلام شد.