لایحه دولت
دولت با تعطیلی روز شنبه مخالفت کرد؟ 17 بهمن 1402

دولت با تعطیلی روز شنبه مخالفت کرد؟

بهادری جهرمی درباره تعطیلی های آخر هفته گفت: در لایحه دولت پنجشنبه و جمعه تعیین شده بود