قیمت ارز‌های بزرگ
قیمت ارز همستر کامبت چگونه محاسبه می‌شود؟ 21 تیر 1403

قیمت ارز همستر کامبت چگونه محاسبه می‌شود؟

برای نحوه محاسبه قیمت همستر می‌توان از مدل‌های مختلفی استفاده کرد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که قیمت همستر کامبت بر اساس میزان سوددهی در هر ساعت (Profit per Hour) تعیین می‌شود.