قفل‌های بسته سیاست و اقتصاد
رئیسی در دولت کاره‌ای نیست 13 شهریور 1402
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا:

رئیسی در دولت کاره‌ای نیست

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: فقط رهبری می‌تواند قفل‌های بسته سیاست و اقتصاد را باز کند. آقای رئیسی در دولت کاره‌ای نیست.