قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران
برخی عوامل شهرداری تهران «رشوه» می‌گیرند تا سد معبر جمع‌آوری نشود! 31 مرداد 1402
شهرداری انقلابی و رشوه!؟

برخی عوامل شهرداری تهران «رشوه» می‌گیرند تا سد معبر جمع‌آوری نشود!

یک عضو شورای شهر تهران گفت: برخی عوامل شهرداری «رشوه» می‌گیرند تا سد معبر جمع‌آوری نشود.