فیروز فاضلی،میرزا کوچک جنگلی،کنگره بین المللی،مصوبه دولت،رهبر معظم انقلاب اسلامی
19 آبان 1400
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان:

برگزاری کنگره بین‌المللی میرزا کوچک به مصوبه دولت نیاز دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، برگزاری کنگره بین‌المللی میرزا کوچک خان را در انتظار دریافت مصوبه دولت ذکر کرد و گفت: برگزاری این کنگره منوط به تایید و تصویب هیات دولت است.