فعال سیاسی
نوبخت تایید صلاحیت شد 23 آبان 1402

نوبخت تایید صلاحیت شد

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه توسط هیات اجرایی تاییدصلاحیت شد.

آقای رئیسی! کار شما مسافرت کردن نیست! 04 شهریور 1402
مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی:

آقای رئیسی! کار شما مسافرت کردن نیست!

هاشمی‌طبا به سفرهای استانی ابراهیم رییسی واکنش نشان داد.