فعالیت های عام المنفعه اوقاف گیلان
فعالیت های رسانه ای باعث رونق وقف شده است 30 مرداد 1402

فعالیت های رسانه ای باعث رونق وقف شده است

مدیرکل اوقاف وامور خیریه گیلان اعلام کرد: گسترش فعالیت های رسانه ای باعث رونق وقف در سال های اخیر در کشور شده است.