فعالان فرش دستباف
انتخاب فعالان برتر فرش دستباف استان/فعالان فرش دستباف در جشنواره فرش شرکت کنند 14 خرداد 1402
معاون اداره کل صمت گیلان:

انتخاب فعالان برتر فرش دستباف استان/فعالان فرش دستباف در جشنواره فرش شرکت کنند

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت گیلان از فرایند انتخاب فعالان برتر حوزه فرش دستباف در جشنواره فرش استان خبر داد.