فعالان اقتصادی
۲۳ هزار درخواست از گیلان در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ثبت شد 25 تیر 1402

۲۳ هزار درخواست از گیلان در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ثبت شد

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان از ثبت نزدیک ۲۳ هزار درخواست استان در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار خبر داد و افزود: گیلان در این زمینه عملکرد موفقی داشته و ثبت این تعداد مجوز نشانی از اثربخشی این سامانه است.