فساد چای دبش
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی مستعفی رئیسی در روز رای اعتماد درباره روحیه فساد‌ستیزی‌ خود چه گفته بود؟ 30 آذر 1402

سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی مستعفی رئیسی در روز رای اعتماد درباره روحیه فساد‌ستیزی‌ خود چه گفته بود؟

سیدجواد ساداتی‌نژاد گفته بود: ما از انحصار جلوگیری می‌کنیم و شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های صنفی را به میدان خواهیم آورد. وزارت جهاد کشاورزی را مردمی خواهیم کرد و سامانه سوت‌زنی برای گزارش فساد در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد.